WEŹ UDZIAŁ
Rozmowy poabsencyjne

Mówić! Kto do kogo, po co i kiedy?

7 maja 2021

bezpłatne spotkanie inspiracyjne

10.00

Na absencję chorobową w firmach wpływa wiele czynników. Nieobecność w pracy z powodu choroby jest jednym z głównych wyzwań organizacji zwłaszcza w czasie pandemii.

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in. o:

psychologii zachowań indywidualnych i grupowych

celach rozmowy poabsencyjnej

oczekiwaniach pracodawcy

mechanizmach oddziaływania rozmów poabsencyjnych na zachowania pracowników
5 największych błędach, które powodują, że rozmowa jest nieskuteczna

granicach rozmowy o nieobecności w pracy

Koordynator procesów zarządzania absencją chorobową oraz audytor zewnętrzny z ramienia Conperio. Konsultant i autor polityk absencji oraz procedur wewnętrznych dla organizacji. Zajmuje się również zagadnieniami psychologii pracy oraz podstawami zachowań kontrproduktywnych. Doświadczenie zawodowe oraz praktykę trenerską zdobywała także w sprzedaży bezpośredniej oraz pracując jako trener z kadrą oświatową w ramach Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego.

Ukończyła studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, europeistyki oraz Podyplomowe Studia Coachingu na SWPS w Warszawie.

Prywatnie pasjonat psychologii pozytywnej, czynny instruktor jeździectwa, coach oraz dyplomowany facylitator programów rozwojowych Horse Assisted Education.

Edyta Grajek-Mosiołek

FORMULARZ
Biorę udział w bezpłatnym spotkaniu inspiracyjnym ROZMOWY POABSENCYJNE

© INFOR PL Spółka Akcyjna