Teraz bez wychodzenia z domu lub biura otrzymasz szybką i profesjonalną pomoc prawną gwarantowaną przez wykwalifikowanych ekspertów

Potrzebujesz porady prawnika?

59 zł

Profesjonalna porada prawna za

Zamów

Dlaczego warto skorzystać z usługi

Porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi

W ramach usługi otrzymujesz 1 poradę prawną telefoniczną lub e-mailową (sam wybierasz, jaka forma kontaktu z prawnikiem jest dla Ciebie najwygodniejsza). Porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi.

Korzystna cena – tylko 59 zł za profesjonalną poradę prawną

Możesz zadać pytanie przez telefon lub e-mail – sam wybierasz dogodną formę kontaktu z prawnikiem

Prawnicy są do Twojej dyspozycji w dni robocze, w godzinach 8.00 – 20.00

Odpowiedź na Twoje pytanie już w trakcie trwającej rozmowy lub nie później niż w terminie 36 godzin roboczych

Każda odpowiedź poparta podstawą prawną

Jak skorzystać z porady:

 • Po wykupieniu usługi otrzymasz e-mail ze swoim indywidualnym kodem oraz numerem telefonu, pod który możesz zadzwonić w dni robocze, w godzinach 8.00-20.00.
 • Zadzwoń na otrzymany numer i podaj dane identyfikujące
 • Po pozytywnej weryfikacji zostaniesz połączony z prawnikiem, który odpowie na Twoje pytanie.

PRAWO PRACY

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Zwolnienia grupowe
 • Urlopy pracownicze
 • Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z COVID-19
 • Regulaminy pracy

PRAWO CYWILNE

 • Doradztwo w zakresie umów cywilnoprawnych
 • Doradztwo w zakresie odszkodowań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Windykacja należności
 • Doradztwo prawne w zakresie roszczeń powstałych w trakcie realizacji umów
 • Postępowanie egzekucyjne

PRAWO PODATKOWE

 • Przesunięcie terminów płatności zobowiązań podatkowych
 • Umorzenie, rozłożenie na raty – płatności zobowiązań podatkowych
 • Zaniechanie poboru odsetek
 • Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 • Limity zwolnień podatkowych

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej
 • Doradztwo w zakresie zakładania spółek
 • Odpowiedzialność przedsiębiorcy
 • Doradztwo w zakresie umów, statutów i regulaminów
 • Zarządca sukcesyjny
 • Zgłoszenie wierzytelności – warunki formalne
 • Ogłoszenie upadłości – warunki formalne wniosku
 • Kiedy przedsiębiorca musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Uprawnienia wierzyciela w postępowaniu upadłościowym
 • Upadłość po zakończeniu działalności gospodarczej
 • Doradztwo w zakresie poza sądowej restrukturyzacji
 • Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego – warunki formalne
 • Plan restrukturyzacyjny – warunki formalne
 • Bieżące doradztwo w toku postępowania restrukturyzacyjnego
 • Uprawnienia wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

DZIAŁALNOŚĆ FIRMY W DOBIE COVID-19

 • Formy wsparcia dla przedsiębiorców
 • Prawa i obowiązki pracowników przebywających na kwarantannie
 • Praca zdalna – obowiązki przedsiębiorcy
 • Doradztwo w zakresie szczególnych rozwiązań dotyczących zatrudniania cudzoziemców w czasie pandemii
 • Procedury wewnętrzne w firmach

SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

 • Doradztwo w zakresie tworzenia regulaminów sklepów internetowych
 • Obowiązki właściciela sklepu internetowego wobec konsumenta
 • Rękojmia z tytułu niezgodności towaru z umową
 • Reklamacje zakupionego towaru
 • Zakładanie sklepu internetowego

RODO

 • Obowiązki i uprawnienia administratora oraz inspektora danych osobowych
 • Procedury związane z naruszeniem danych osobowych
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Sankcje związane z naruszeniem przepisów RODO
 • Polityka bezpieczeństwa firmy

Gwarantujemy profesjonalną pomoc w następujących dziedzinach prawa:

Porady dla firm

Zamów poradę

FOTOWOLTAIKA

 • Doradztwo prawne w zakresie kwestii podatkowych (odliczenia, leasing)
 • Doradztwo prawne w oparciu o ustawę o odnawialnych źródłach energii
 • Doradztwo prawne w oparciu o ustawę prawo budowlane
 • Doradztwo prawne w oparciu o umowy o dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Doradztwo prawne w zakresie umów dzierżawy, najmu oraz służebności przesyłu dotyczących zabezpieczenia nieruchomości pod inwestycje farm wiatrowych
  i fotowoltaicznych

 • Gwarancja i rękojmia instalacji fotowoltaicznej

PRAWO CYWILNE

 • Doradztwo w zakresie prawa własności i innych praw rzeczowych
 • Pomoc w zakresie umów cywilnoprawnych
 • Doradztwo w zakresie prawa spadkowego
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Dobra osobiste
 • Odszkodowania.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • Dochodzenie alimentów, pomoc prawna w zabezpieczeniu roszczeń uprawnionych
 • Rozwód i separacja
 • Władza rodzicielska i kontakty z małoletnimi dziećmi
 • Podział majątku
 • Opieka i kuratela
 • Mediacja

SUKCESJA

 • Sukcesja majątku rodzinnego
 • Jak przygotować się do procesu sukcesji
 • Jak sprawnie i bezpiecznie przekazać majątek

PRAWO PRACY

PRAWA KONSUMENCKIE

 • Poradnictwo w zakresie zawierania i rozwiązania umów
 • Doradztwo w zakresie dochodzenia roszczeń pracowniczych
 • Urlopy i świadczenia pracownicze
 • Odpowiedzialność materialna pracownika
 • Zakaz konkurencji
 • Odstąpienie od umów zawartych na odległość
 • Uprawnienia wynikające z reklamacji
 • Gwarancja
 • Inspekcja handlowa
 • Pozasądowe rozpoznawanie sporów
 • PIT, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek od psa
 • Ulgi i zwolnienia podatkowe
 • Zaległości podatkowe
 • Zeznania podatkowe
 • Korekta zeznań podatkowych

DORADZTWO PODATKOWE

ADWOKAT NA DROGĘ

 • Doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z mandatami karnymi, także w sprawach wykroczeń drogowych i innych czynów zabronionych związanych z prowadzeniem pojazdu
 • Poradnictwo w zakresie roszczeń wynikających z wypadków i kolizji drogowych
 • Postępowanie administracyjne dotyczące zatrzymania prawo jazdy
 • Pomoc prawna w zakresie likwidacji szkody na każdym etapie

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Doradztwo prawne w zakresie niwelowania skutków cyberataków
 • Cyberstalking
 • Utrata wizerunku, pomówienia w sieci
 • Pomoc prawna w zakresie czynów zabronionych popełnionych w wirtualnym świecie.

OCHRONA ANTYHEJTOWA

 • Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych
 • Pomoc w zakresie przeciwdziałaniu mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji
 • Doradztwo w zakresie pomówień, zniesławień, zniewag i fałszywych pomówień
 • Mediacje

Gwarantujemy profesjonalną pomoc w następujących dziedzinach prawa:

Porady dla Ciebie

Zamów poradę
 • Kwoty wolne od potrącań
 • Powództwo przeciwegzekucyjne
 • Skarga na czynności organu egzekucyjnego
 • Doradztwo w zakresie postępowań
  egzekucyjnych
 • Wnioski o egzekucji, zawieszenie egzekucji,
  wyłącznie spod egzekucji

TARCZA ANTYKOMORNICZA

 • Doradztwo prawne w oparciu o ustawę o odnawialnych źródłach energii
 • Doradztwo prawne w oparciu o ustawę prawo budowlane
 • Doradztwo prawne w oparciu o umowy o dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
 • Doradztwo prawne w oparciu o umowy o kredytowanie instalacji fotowoltaicznej
 • Gwarancja i rękojmia instalacji fotowoltaicznej
 • Fotowoltaika a ulgi podatkowe (ulga termomodernizacyjna)

FOTOWOLTAIKA

©INFOR BIZNES Sp. z o. o.